books

 • 논문검색
  • 논문검색
  • 최신호목차
 • 논문투고
  • 투고규정
  • 원고작성요령
  • 심사규정
  • 연구윤리규정
  • 발행규정
  • 편집위원
  • 투고문의/투고료납부
  • 논문투고
 • 발간서적
  • 서적구입방법
  • 관련서적
직위 성명 소속 전화번호 이메일
위원장 성용주 충남대학교 교수 042-821-5755 yosung17@cnu.ac.kr
조병욱 강원대학교 교수 033-250-8352 bucho@kangwon.ac.kr
부위원장 정명준 전북대학교 교수 063-270-2625 mjeong@jbnu.ac.kr
김용식 강원대학교 교수 033-250-8357 yongsikk@kangwon.ac.kr
위원 이태주 국립산림과학원 02-961-2752 leetj@korea.kr
편집위원 강규영 동국대학교 교수 031-961-5125 kykang@dongguk.edu
김철환 경상대학교 교수 055-772-1863 jameskim@gnu.ac.kr
김형진 국민대학교 교수 02-910-4807 hyjikim@kookmin.ac.kr
류정용 강원대학교 교수 033-250-7261 jyryu@ kangwon.ac.kr
윤혜정 서울대학교 교수 02-880-4787 page94@snu.ac.kr
이지영 경상대학교 교수 055-772-1866 paperyjy@gnu.ac.kr
이중명 경북대학교 교수 053-950-5796 jmylee@knu.ac.kr
Warren Bachelor Monash University, Australia   warren.batchelor@monash.edu
Shiyu Fu South China University
of Technology, China
  shyfu@scut.edu.cn
Hiroshi Ohi University of Tsukuba, Japan   oi.hiroshi.gm@u.tsukuba.ac.jp
Sunkyu Park North Carolina State
University, USA
  sunkyu.park@gmail.com
Yuan-Shing Perng National Chung Hsing University,
Taiwan
  ysperng@nchu.edu.tw
Lijun Wang Zhejiang University of Sci.
& Tech., China
  wangchem89@163.com
Junyong Zhu US Forest Service, USA   jzhu@fs.fed.us

이용약관 개인정보취급방침 이메일무단수집거부